en-USpl-PL

2-bębnowy tester ścieralności tabletek


- Z bębnami do pomiaru kruchości lub ścieralności tabletek.
- Zakres obrotów 20 – 50 rpm
- Programowany czas testu lub liczba obrotów
- Automatyczny wyrzut tabletek po teście
- Przeliczanie wyniku jako:% ścieralności, strata masy
- Port drukarki do drukowania raportów

Naciśnij, aby pobrać plik