en-USpl-PL

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)

Półtechniczne i Produkcyjne Szklane Zestawy Reakcyjne

Oferujemy pełną gamę szklanych reaktorów i systemów reaktorów firmy Buchi (büchiglasuster) do użytku laboratoryjnego, instalacji pilotażowych / zastosowań laboratoryjnych kilogramów, syntezy API i produkcji na małą skalę. Szklane reaktory miniPilot i midiPilot to wytrzymałe, wielofunkcyjne reaktory do małych i średnich objętości reakcji w zastosowaniach, w tym w opracowywaniu procesów, zwiększaniu skali i produkcji w skali gramowej. Systemy reaktorów szklanych chemReactor BR / GR i systemy reaktorów szklanych chemReactor CR ze stali emaliowanej są reaktorami wielofunkcyjnymi z głównymi zastosowaniami w syntezie API, laboratoriach i produkcji na małą skalę. Do zastosowań związanych z syntezą peptydów w fazie stałej (SPPS) oferujemy zaawansowane technicznie reaktory filtracyjne, od laboratorium, przez pilotaż do skali produkcyjnej. Do neutralizacji / oczyszczania (korozyjnych) spalin z układów reaktorów oferujemy różne modele skruberów gazowych.
Nasze pilotażowe i produkcyjne systemy reaktorów są w pełni zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, specjalnie zoptymalizowane pod kątem produkcji cGMP i dostosowane do określonych wymagań procesowych.


BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktor szklany
Objętość: 5 / 10 / 15 litrów
Ciśnienie: -1 do +1 bar
Temperatura: -60°C (-90°C) do +200°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / PTFE / PFA / PEEK

Dostępne inne rozwiązania.

Produkty należące do serii miniPilot umożliwiają dalszy rozwój badanych procesów poprzez powiększanie skali oraz produkcję w skali kilogramowej. Wykonanie ich zgodnie z ATEX oraz zastosowanie inertnych materiałów pozwala na bezpieczną pracę z rozpuszczalnikami czy kwasami w szczelnych układach reakcyjnych. Reaktory szklane miniPilot umożliwiają prowadzenie syntezy zgodnie z GMP, jak również procesy destylacji, ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciało stałe-ciecz, krystalizacji czy rozpuszczania. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Objętość: 20 - 30 litrów
Ciśnienie: od -1.0 (FV) do +1.0 bar
Temperatura: od -60°C (-90°C) do +200°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / PTFE / PFA / PEEK
Dostępne rozwiązania niestandardowe

Dzięki zaprojektowaniu reaktora w oparciu o regulacje ATEX oraz zastosowaniu materiałów inertnych uzyskano możliwość bezpiecznej pracy z rozpuszczalnikami oraz kwasami w całkowicie szczelnym reaktorze. Kompaktowa wersja standardowa może być w łatwy sposób modyfikowana, a dodatkowo wymienne naczynia 20 oraz 30 litrów dają użytkownikowi szeroką gamę możliwości.Reaktory szklane midiPilot umożliwiają prowadzenie syntezy zgodnie z GMP, jak również procesy destylacji, ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciało stałe-ciecz, krystalizacji czy rozpuszczania. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktor szklany w skali półtechnicznej
Objętość: 15 / 30 / 60 / 100 litrów
Ciśnienie: -1 do +0,5 bar
Temperatura: -60°C (-90°C) do +200°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / emalia szklana / PTFE / PFA / Tantal

Szklane instalacje pilotażowe BR/CR z serii chemReactor są podstawowymi rozwiązaniami do prowadzenia syntezy w skali półtechnicznej. Umożliwiają one dalszy rozwój badanych procesów, powiększanie skali oraz produkcję substancji zgodnie z cGMP w skali kilogramowej w systemie periodycznym lub półperiodycznym. Instalacje szklane mogą pracować w strefie zagrożonej wybuchem - Ex. Zestawy reakcyjne umożliwiają prowadzenie procesów destylacji, ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciało stałe-ciecz, krystalizacji czy rozpuszczania. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktor szklany
Objętość: 15 / 30 / 60 / 100 / 160 / 250 litrów
Ciśnienie: -1 do +0,5 bar
Temperatura: -60°C (-90°C) do +200°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / emalia szklana / PTFE / PFA / Tantal

Instalacje pilotażowe serii chemReactor CR są wielozadaniowymi jednostkami w skali pilotażowej. Umożliwiają one dalszy rozwój badanych procesów, powiększanie skali oraz produkcję substancji zgodnie z cGMP w skali kilogramowej w systemie periodycznym lub półperiodycznym. Zestaw reakcyjny może pracować w strefie zagrożonej wybuchem - Ex. Instalacje półtechniczne umożliwiają prowadzenie procesów destylacji, ekstrakcji ciecz-ciecz, ekstrakcji ciało stałe-ciecz, krystalizacji czy rozpuszczania. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Naczynie szklane
Pojemność: 30 / 50 / 100 / 200 litrów
Ciśnienie: -1 do +0,5 bar
Temperatura: -60°C (-90°C) do +150°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / PTFE / PFA / ETFE

Dostępne inne rozwiązania.

Szklane zbiorniki i mieszalniki są często wykorzystywane do mieszania, rozpuszczania, ekstrakcji oraz innych procesów w skali kilogramowej i pilotażowej. Modele posiadające płaszcz grzewczo-chłodzący umożliwiają wymianę ciepła co wpływa na poprawę procesów rozpuszczania i krystalizacji. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Kolumna szklana: DN 50 / 70 / 100 / 150 (max. DN600)
Objętość kolby: 10 / 20 / 50 litrów
Ciśnienie: -1 do +0,5 bar
Temperatura gazów odpadowych: -60°C do +200°C
Temperatura cieczy w skruberze: 0°C do 80°C
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / PTFE / ETFE

Dostępne inne rozwiązania.

Przenośne skrubery są wykorzystywane do neutralizacji korozyjnych gazów odpadowych z reaktorów oraz podczas powiększania skali w badaniu procesów strippingu wylotowych substancji (najczęściej HCl) w kolumnach absorpcyjnych. W zależności od rodzaju użytej cieczy, oferowane przez nas rozwiązania nadają się dla substancji kwasowych i zasadowych. Więcej informacji

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Naczynie szklane: 10 / 30 / 50 / 100 / 140 / 250 litrów
Ciśnienie: -1 do +1 bar
Temperatura: -60°C do +200°C
Filtr: średnica oczek 8 - 115 mikronów
Materiał: Szkło borokrzemowe 3.3 / PTFE / PFA / ETFE

Dostępne inne rozwiązania. Więcej informacji