en-USpl-PL

KEM

Titratory & Mierniki gęstościKEM
Measuring method: Resonant frequency oscillation
Density accuracy: ±2x10-5g/cm3
Temperature accuracy: ±0.02°C

KEM offers a wide range of density meters / specific gravity meters, which belong to the most accurate density meters in the world. Quickest measurements are completed in 20 seconds and minimum sample size is 1ml. The measuring parameters include density, temp-compensated density, SG, temp-compensated SG, Brix%, alcohol concentration, sulfuric acid concentration, API degree, Baume degree, Plato degree, Proof degree, and more.

Important features the viscosity correction for high-viscosity samples and the portable density meter model DA-130N. More info

KEM
+ Density meter
+ Refractometer
+ Gondola-transfer sampler
= All-in-one Analyzer

KEM’s all-in-one analyzer ASCA-6400 presents a new concept of analysis, consisting of high-precision density meter / specific gravity meter, refractometer and newly-designed Gondola-transfer sampler in one instrument. It can simultaneously handle up to 48 samples (in 20ml vials), guarantees high-precision measurements, and perfectly fits fragrance, brewing and beverage makers who need to test a lot of samples every day. More info

KEM
Zakres pomiarowy
Potencjał: -2000 mV do +2000 mV
pH: -20000 do 20000 pH
Temperatura: 0 do 100°C

Aparat AT-710B jest przeznaczony do miareczkowania potencjometrycznego (kwas/zasada, redoks, strąceniowe), fotometrycznego, konduktometrycznego oraz z elektrodami polaryzowanymi. Posiada czarno-biały wyświetlacz oraz pamięć 50 próbek. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej zapewnia port USB lub LAN.

System może kontrolować do 10 biuret automatycznych oraz automatyczny podajnik próbek CHA-700. More info

KEM
Aparat MKV-710B do miareczkowania wolumetrycznego KF w zakresie od 0.1 do 500 mgH2O (zawartości wody) oraz od 10 ppm do 100% H2O (stężenia). Może kontrolować do 2 biuret automatycznych, aby wykonać miareczkowanie normalne oraz odwrócone. Do pomiaru potencjału polaryzacji aparat wykorzystuje podwójną elektrodę platynową.

Aparat MKC-710B do miareczkowania kulometrycznego w zakresie od 10 µg do 300 mg (zawartości wody/Indeksu bromowego) z wykorzystaniem celi pomiarowej z diafragmą i bez. Dostępne są również różne piecyki do uwalniania wilgoci z proszków lub próbek stałych.

Oba modele są wyposażone w biało-czarny wyświetlacz oraz pamięć do przechowania 100 próbek i 20 metod. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej poprzez port USB lub LAN. More info

KEM
Zakres pomiarowy
Potencjał:-2000 mV do +2000 mV
pH: -20000 do 20000 pH
Temperatura: 0 do 100°C

Aparat AT-710S jest przeznaczony do miareczkowania potencjometrycznego (kwas/zasada, redoks, strąceniowe), fotometrycznego, konduktometrycznego oraz z elektrodami polaryzowanymi. Jest wyposażony w jednostkę sterującą z dużym, kolorowym ekranem i pamięcią do 500 próbek. Może łatwo być rozbudowany do modelu AT-710M. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej poprzez port USB lub LAN.

System może kontrolować do 10 biuret automatycznych oraz automatyczne podajniki próbek CHA-700 i CHA-600. More info

KEM
Aparat MKV-710S do miareczkowania wolumetrycznego KF w zakresie od 0.1 do 500 mgH2O (zawartości wody) oraz 10 ppm to 100% H2O (stężenia). Może kontrolować do 2 biuret automatycznych aby wykonać miareczkowanie normalne oraz odwrócone. Do pomiar potencjału polaryzacji aparat wykorzystuje podwójną elektrodę platynowa.

Aparat MKC-710S do miareczkowania kulometrycznego w zakresie od 10 µg do 300 mg (zawartości wody/Indeksu bromowego) z wykorzystaniem celi pomiarowej z diafragmą i bez. Dostępne są również różne piecyki do uwalniania wilgoci z proszków lub próbek stałych.

Oba modele są wyposażone w jednostkę sterującą z dużym, kolorowym ekranem i pamięcią do 500 próbek i 120 metod. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej poprzez port USB lub LAN. More info

KEM
Zakres pomiarowy
Potencjał:-2000 mV do +2000 mV
pH: -20000 do 20000 pH
Temperatura: 0 do 100°C

Aparat AT-710M jest przeznaczony do miareczkowania potencjometrycznego (kwas/zasada, redoks, strąceniowe), fotometrycznego, konduktometrycznego oraz z elektrodami polaryzowanymi. Jest wyposażony w jednostkę sterującą z dużym, kolorowym ekranem monitorującym jednoczesną pracę 4 niezależnych aparatów i pamięcią do 500 próbek. Kontroluje 4 titratory, zarówno potencjometryczne jak i Karla Fischera. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej poprzez port USB lub LAN.

System może kontrolować do 10 biuret automatycznych oraz automatyczne podajniki próbek CHA-700 i CHA-600. More info

KEM
Aparat MKV-710M do miareczkowania wolumetrycznego KF w zakresie od 0.1 do 500 mgH2O (zawartości wody) oraz 10 ppm to 100% H2O (stężenia). Może kontrolować do 2 biuret automatycznych aby wykonać miareczkowanie normalne oraz odwrócone. Do pomiar potencjału polaryzacji aparat wykorzystuje podwójną elektrodę platynowa.

Aparat MKC-710M do miareczkowania kulometrycznego w zakresie od 10 µg do 300 mg (zawartości wody/Indeksu bromowego) z wykorzystaniem celi pomiarowej z diafragmą i bez. Dostępne są również różne piecyki do uwalniania wilgoci z proszków lub próbek stałych.

Oba modele są wyposażone w jednostkę sterującą z dużym, kolorowym ekranem monitorującym jednoczesną pracę 4 niezależnych aparatów i pamięcią do 500 próbek i 120 metod. Kontroluje 4 titratory, zarówno potencjometryczne jak i Karla Fischera. Podłączenie do komputera, drukarki igłowej lub wagi elektronicznej poprzez port USB lub LAN. More info

KEM
Autosampler CHA-700 na 6 lub 11 próbek wykonuje miareczkowanie automatycznie. Ramię przesuwa się do pojemnika z próbką a platforma podnosi się do góry aby wykonać miareczkowanie. Titrator może być zamocowany bezpośrednio na autosamplerze. Możliwe jest użycie naczyń na próbkę od 50 do 250 ml.

Może pracować z aparatami AT-710M / AT-710S / AT-710B More info

KEM
MKH-700 jest jednym z pierwszych w świecie hybrydowym systemem miareczkowym do oznaczania wody metodą Karla Fischera, który jednocześnie wykorzystuje metodę wolumetryczną i kulometryczną oraz Elektrolityczny Pomiar Faktora, który nie wymaga czystej wody do jego wyznaczenia. Hybrydowa metoda miareczkowania polega na automatycznym przełączaniu pomiaru z metody wolumetrycznej na kulometryczną monitorując zawartość wody w celi pomiarowej i zapewnia dobre wyniki nawet wtedy, gdy zawartość wody w próbce jest wysoka. More info

KEM
Autosampler CHA-600 na 12 lub 18 próbek wykonuje automatycznie wstępne ogrzanie, miareczkowanie oraz mycie elektrod . Wykonuje zarówno miareczkowanie w środowisku wodnym jak i niewodnym. Rozmiar pojemników na próbki od 50 do 300 ml. More info