en-USpl-PL

Electrolab

Aparaty do badania czasu rozpadu

Aparaty do badania czasu rozpadu są szeroko stosowane do pomiaru jakości doustnej postaci dawkowania, takiej jak tabletki i kapsułki. Test rozpadu to procedura mająca na celu określenie czasu potrzebnego do całkowitego rozpadu tabletki czy kapsułki. Jeżeli czas rozpadu różni się w obrębie zestawu próbek lub jest zbyt długi, nie byłby zgodny z farmakopealnymi standardami jakości


Electrolab
Ten 2-stanowiskowy półautomatyczny bezłaźniowy tester rozpadu z indywidualnym podgrzewaniem zlewki umożliwia testowanie produktów w dwóch różnych temperaturach. Obserwacja wzrokowa jest łatwiejsza, a temperatura medium osiągana jest o 30% szybciej w porównaniu do testerów rozpadu z łaźnią. Dodatkowo instrument jest opcjonalnie dostępny z biometryczną „kloudface” z funkcją skanowania odcisków palców. Instrument jest zgodny z USP, IP, BP i Ph. Eur. Więcej informacji

Electrolab
Bezłaźniowe 2-stanowiskowe testery aparaty do badania rozpadu Electrolab są dostępne w wersjach EDI-2. Na koniec testu każdy koszyk zatrzymuje się jest w najwyższej pozycji z alarmem, a dwa indywidualne czujniki mierzą temperaturę zlewki. Dwie jednostki stacji nadają się do tabletek weterynaryjnych i oferują wsparcie dla koszyka bolusa. Ponadto są zgodne z USP, IP, BP i Ph. Eur. Więcej informacji

Electrolab
Automatyczne podnoszenie koszyków z łaźni po zakończeniu testu z akustycznym alarmem.
Niezależna praca każdego koszyka. Zewnętrzny czujnik temperatury ułatwiający walidację.
Zielone podświetlenie dna łaźni dla lepszej obserwacji procesu rozpadu tabletek. Więcej informacji

Electrolab
3-stanowiskowy aparat do badania czasu rozpadu jest zgodny z USP, IP, BP i Ph. Eur. specyfikacje. Każdy koszyk ma własny napęd i zegar z zewnętrzną sondą temperatury dla każdego koszyka. Ergonomiczna konstrukcja i magnetycznie sprzężone kosze zapewniają wygodny załadunek i rozładunek. Dodatkowo, konstrukcja bez łaźni wodnej ułatwia obserwację wzrokową. Więcej informacji

Electrolab
Automatyczne podnoszenie koszyków z łaźni po zakończeniu testu z akustycznym alarmem.
3 pary koszyków mogą pracować niezależnie.
Zewnętrzny czujnik temperatury ułatwiający walidację.
Zielone podświetlenie dna łaźni dla lepszej obserwacji procesu rozpadu tabletek. Więcej informacji

Electrolab
Jednoczesny pomiar czasu rozpadu czopków w 3 niezależnych stacjach .
Wszystkie cylindry pomiarowe automatycznie obracają się o 180o co 10 minut.
Programowany czas i temperatura testu. Więcej informacji