en-USpl-PL

Electrolab

Aparaty do testów uwalniania w komorach dyfuzyjnych FranzaElectrolab
Liczba celi: od 2 do 7
Objętości: od 5 do 20 ml
Zakres temperaturowy: od 30 do 40 °C
Odstępy między próbkami: 12

Urządzenia z 2 lub 7 pionowymi komorami dyfuzyjnymi do badania uwalniania form transdermalnych i do stosowania miejscowego.
Dostępne są cele dyfuzyjne o różnych objętościach akceptora. Więcej informacji