en-USpl-PL

Thinky Corp.

Thinky Corp.

Szybkoobrotowe mieszalniki planetarne

Szybkoobrotowy mieszalnik planetarny pozwala na jednoczesne wymieszanie i odpowietrzenie produktu. Ruch obiegowy pozwala na uzyskanie przyspieszenia faworyzującego i odpowietrzenie Towarzyszący ruchowi obiegowemu ruch obrotowy generuje przepływ materiału w pojemniku co pozwala na otrzymanie jednorodnej dyspersji.
Unikalny projekt urządzenia pozwala na pracę z materiałami o wysokiej lepkości takimi jak: kleje, żywice silikonowe i epoksydowe, nanorurki węglowe, materiały uszczelniające, maści, pasty lutownicze i wiele innych.
Krótki czas mieszania, łatwość obsługi, wysoka powtarzalność i brak mieszadła mechanicznego, eliminują konieczność czyszczenia mieszadła co warunkuje największą zaletę mieszalników japońskiej firmy Thinky. Mieszalniki Thinky z sukcesem stosowane są do: odpowietrzenia próbek, emulsyfikacji oraz nano pulweryzacji.
Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne, których producentem jest japońska firma Thinky, oferują możliwość jednoczesnego wymieszania i odpowietrzenia materiałów. Ponadto charakteryzują się doskonałą efektywnością odpowietrzenia lepiszczy, smarów i spoiw o bardzo wysokiej lepkości. Mieszalniki Thinky doskonale nadają się również do odpowietrzania substancji, których lepkość wzrasta wraz z dodawanym napełniaczem oraz żywic uretanowych, a także do mieszania zawiesin.

Model ARE-100:
Max. wielkość próbki: 100 ml / 140 g
Model ARE-310:
Max. wielkość próbki: 300 ml / 310 g
Model ARE-400TWIN:
Max. wielkość próbki: 2 x 300 ml / 2 x 400 g
Model ARE-500:
Max. wielkość próbki: 650 ml / 1’100 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne Thinky wyposażone w pompę próżniową pozwalają na prowadzenie procesu mieszania lub dyspersji w warunkach obniżonego ciśnienia. W ten sposób można wyeliminować z układu pęcherzyki powietrza o wielkości rzędu kilku mikronów. Również materiały o wysokim ciężarze właściwym mogą być równomiernie zdyspergowane oraz odpowietrzone, nie obserwując przy tym efektu sedymentacji. Ponadto występująca podczas pracy siła odśrodkowa zapobiega wylewaniu się materiału. Odpowietrzanie produktów o wysokiej lepkości przebiega efektywniej niż w mieszalnikach bez pompy próżniowej.

ARV-50LED
Max. wielkość próbki: 150 ml / 70 g
ARV-310 / ARV-310LED
Max. wielkość próbki: 300 ml / 310 g
ARV-930TWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 750 ml / 2 x 930 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne (z pompą próżniową) mogą być również z powodzeniem stosowane w niewielkiej produkcji. Poprzez prowadzenie procesu w warunkach zredukowanego ciśnienia można wyeliminować z układu pęcherzyki powietrza, o wielkości rzędu kilku mikronów. Mieszalniki dla dużej skali, charakteryzują się taką samą efektywnością pracy jak mieszalniki laboratoryjne (ARE-250 i ARV-310). Ponadto możliwość regulowania stosunku szybkości ruchu obiegowego do obrotowego pozwala na dostosowywanie parametrów urządzenia do mieszanego materiału.

ARV-5000
Max. wielkość próbki: 4’000 ml / 5’000 g
ARV-3000TWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 4’000 ml / 2 x 5’000 g
ARV-10kTWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 10’000 ml / 2 x 14’500 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Mieszalnik dedykowany pastom lutowniczym skraca czas przygotowania pasty do użytku, poprzez jej jednoczesne wymieszanie i odpowietrzenie. Cząstki metaliczne o wysokim ciężarze właściwym, w wyniku przechowywania pasty w lodówce, opadają na dno pojemnika. Dzięki zastosowaniu mieszalnika SR-500 w krótkim czasie uzyskuje się jednorodną dyspersję w całej objętości pojemnika.


SR-500
Max. wielkość próbki: 150 ml / 520 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Pulweryzator Thinky NP-100 pozwala na rozdrabnianie próbek od 100 mg (w 10 ml cieczy) do 10g w czasie od 2 do 5 minut. Dzięki dużej sile odśrodkowej kulki cyrkownowe w pojemniku nabierają znacznej prędkości, a tym samym pulweryzują produkt z dużą energią. Urządzenie ma wpisane standardowe metody pulweryzacji.

NP-100
Min. objętość próbki: 100 mg / 10 ml
Max. objętość próbki: 10 g / 1'000 ml Więcej informacji

Thinky Corp.
ARC-40H pozwala na wprowadzenie wymieszanego i odpowietrzonego materiału do strzykawek. Można zastosować strzykawki o objętości 3 ml, 5 ml i 10 ml. Urządzenie odpowiednie jest do stosowania z materiałami zarówno o małej jak i dużej lepkości. Pozwala na jednoczesne napełnianie do 4 strzykawek. Więcej informacji