en-USpl-PL

Thinky Corp.

Thinky Corp.

Szybkoobrotowe mieszalniki planetarne

Szybkoobrotowy mieszalnik planetarny pozwala na jednoczesne wymieszanie i odpowietrzenie produktu. Ruch obiegowy pozwala na uzyskanie przyspieszenia faworyzującego i odpowietrzenie Towarzyszący ruchowi obiegowemu ruch obrotowy generuje przepływ materiału w pojemniku co pozwala na otrzymanie jednorodnej dyspersji.
Unikalny projekt urządzenia pozwala na pracę z materiałami o wysokiej lepkości takimi jak: kleje, żywice silikonowe i epoksydowe, nanorurki węglowe, materiały uszczelniające, maści, pasty lutownicze i wiele innych.
Krótki czas mieszania, łatwość obsługi, wysoka powtarzalność i brak mieszadła mechanicznego, eliminują konieczność czyszczenia mieszadła co warunkuje największą zaletę mieszalników japońskiej firmy Thinky. Mieszalniki Thinky z sukcesem stosowane są do: odpowietrzenia próbek, emulsyfikacji oraz nano pulweryzacji.
Thinky Corp.
Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne, których producentem jest japońska firma Thinky, oferują możliwość jednoczesnego wymieszania i odpowietrzenia materiałów. Ponadto charakteryzują się doskonałą efektywnością odpowietrzenia lepiszczy, smarów i spoiw o bardzo wysokiej lepkości. Mieszalniki Thinky doskonale nadają się również do odpowietrzania substancji, których lepkość wzrasta wraz z dodawanym napełniaczem oraz żywic uretanowych, a także do mieszania zawiesin.

Model ARE-100:
Max. wielkość próbki: 100 ml / 140 g
Model ARE-310:
Max. wielkość próbki: 300 ml / 310 g
Model ARE-400TWIN:
Max. wielkość próbki: 2 x 300 ml / 2 x 400 g
Model ARE-500:
Max. wielkość próbki: 650 ml / 1’100 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne Thinky wyposażone w pompę próżniową pozwalają na prowadzenie procesu mieszania lub dyspersji w warunkach obniżonego ciśnienia. W ten sposób można wyeliminować z układu pęcherzyki powietrza o wielkości rzędu kilku mikronów. Również materiały o wysokim ciężarze właściwym mogą być równomiernie zdyspergowane oraz odpowietrzone, nie obserwując przy tym efektu sedymentacji. Ponadto występująca podczas pracy siła odśrodkowa zapobiega wylewaniu się materiału. Odpowietrzanie produktów o wysokiej lepkości przebiega efektywniej niż w mieszalnikach bez pompy próżniowej.

ARV-50LED
Max. wielkość próbki: 150 ml / 70 g
ARV-310 / ARV-310LED
Max. wielkość próbki: 300 ml / 310 g
ARV-930TWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 750 ml / 2 x 930 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Pulweryzator Thinky NP-100 pozwala na rozdrabnianie próbek od 100 mg (w 10 ml cieczy) do 10g w czasie od 2 do 5 minut. Dzięki dużej sile odśrodkowej kulki cyrkownowe w pojemniku nabierają znacznej prędkości, a tym samym pulweryzują produkt z dużą energią. Urządzenie ma wpisane standardowe metody pulweryzacji.

NP-100
Min. objętość próbki: 100 mg / 10 ml
Max. objętość próbki: 10 g / 1'000 ml Więcej informacji

Thinky Corp.
Max. volume: 5ml (50mg) vials / 280 ml SUS Container
Rotation speed: 80 - 600 rpm
Ultrasonic wave frequency: 40KHz
Temperature controlled by ultrasonic water bath

The Nano Premixer PR-1 from THINKY uniformly disperses nanomaterials in an enclosed container (no cross contamination). The container rotates around its axis and is treated by ultrasonic waves from the sides and the bottom to achieve uniform dispersion. The distance between the water level and ultrasonic transducer in combination with the vial's rotation achieve high reproducibility and dispersion. The ultrasonic bath is cooled to prevent overheating of the material. Więcej informacji

Thinky Corp.
Szybkoobrotowe Mieszalniki Planetarne (z pompą próżniową) mogą być również z powodzeniem stosowane w niewielkiej produkcji. Poprzez prowadzenie procesu w warunkach zredukowanego ciśnienia można wyeliminować z układu pęcherzyki powietrza, o wielkości rzędu kilku mikronów. Mieszalniki dla dużej skali, charakteryzują się taką samą efektywnością pracy jak mieszalniki laboratoryjne (ARE-250 i ARV-310). Ponadto możliwość regulowania stosunku szybkości ruchu obiegowego do obrotowego pozwala na dostosowywanie parametrów urządzenia do mieszanego materiału.

ARV-5000
Max. wielkość próbki: 4’000 ml / 5’000 g
ARV-3000TWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 4’000 ml / 2 x 5’000 g
ARV-10kTWIN
Max. wielkość próbki: 2 x 10’000 ml / 2 x 14’500 g Więcej informacji

Thinky Corp.
Mieszalnik dedykowany pastom lutowniczym skraca czas przygotowania pasty do użytku, poprzez jej jednoczesne wymieszanie i odpowietrzenie. Cząstki metaliczne o wysokim ciężarze właściwym, w wyniku przechowywania pasty w lodówce, opadają na dno pojemnika. Dzięki zastosowaniu mieszalnika SR-500 w krótkim czasie uzyskuje się jednorodną dyspersję w całej objętości pojemnika.


SR-500
Max. wielkość próbki: 150 ml / 520 g Więcej informacji

Thinky Corp.
ARC-40H pozwala na wprowadzenie wymieszanego i odpowietrzonego materiału do strzykawek. Można zastosować strzykawki o objętości 3 ml, 5 ml i 10 ml. Urządzenie odpowiednie jest do stosowania z materiałami zarówno o małej jak i dużej lepkości. Pozwala na jednoczesne napełnianie do 4 strzykawek. Więcej informacji