en-USpl-PL

Micromacinazione

Młyny strumieniowe

W młynie strumieniowym rozdrabnianie materiałów takich jak np. aktywne substancje farmaceutyczne (API) następuje za pomocą strumienia oczyszczonego, sprężonego powietrza lub azotu w procesie zderzania się cząstek. Młyny strumieniowe przeznaczone są do rozdrobnienia ziaren poniżej określonego rozmiaru przy jednoczesnym zachowaniu wąskiego rozkładu wielkości cząstek. Zostały one zaprojektowane tak aby osiągnąć najmniejszą wielkość cząstek przy jednocześnie najwyższej czystości produktu.


Micromacinazione
Spiralny młynek strumieniowy
Wydajność: 0,01 do 700 kg/h,
Początkowa wielkość cząstek max. 500 - 1'500 µm,
Wielkość cząstek po mikronizacji: 0,5 - 10 µm

Spiralne młyny strumieniowe generują naddźwiękowe prędkości strumienia powietrza pod działaniem których materiał wprowadzany jest do mikronizacji. Wykorzystywana jest do tego próżnia wytworzona za pomocą dyszy Venturiego. Każda cząstka materiału wprowadzana jest do układu za pomocą strumienia gazu i podlega działaniu sił odśrodkowych i promieniowych. Mikronizacja następuje na skutek zderzania się cząstek. Zastosowany klasyfikator statyczny kontroluję wielkość uzyskanych cząstek. Spiralne młyny strumieniowe nie posiadają elementów wirujących, w związku z czym nie występują w nim łożyska, nie ma konieczności uszczelniania wału czy stosowania smarów. Tym samym nie ma ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia. More info

Micromacinazione
Wydajność: 0,5 do 300 kg/h,
Początkowa wielkość cząstek: max 5'000 µm
Wielkość cząstek po mikronizacji: 0.5 - 10 µm

Przeciwbieżne młyny strumieniowe wyposażone są w dynamiczny klasyfikator cząstek. Wykorzystywane są głównie do mikronizacji aktywnych składników farmaceutycznych API. More info

Micromacinazione
W związku z pojawianiem się nowych API jak również zwiększaniem bezpieczeństwa miejsca pracy, zaostrzane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa operatorów pracujących z substancjami czynnymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, firma Micromacinazione oferuje specjalistyczne komory rękawicowe (izolatory) dla skali laboratoryjnej, pilotażowej i produkcyjnej. More info

Micromacinazione
Micromacinazione jest producentem wykonywanych na zamówienie komór rękawicowych dedykowanych dozowaniu aktywnych substancji farmaceutycznych oraz substancji cytotoksycznych. More info

Micromacinazione
Micromacinazione jest producentem wykonywanych na zamówienie komór rękawicowych, pozwalających na pracę (ładowanie, rozładowywanie, pobieranie próbek) z niebezpiecznymi związkami. More info

Micromacinazione
Micromacinazione oferuje wykonywane na zamówienie modułowe systemy komór rękawicowych z możliwością dodawania dodatkowych modułów, w zależności od wykonywanej pracy. More info

Micromacinazione
Micromacinazione specjalizuje się w wykonywanych na zamówienie komorach rękawicowych umożliwiających zainstalowanie wewnątrz komory urządzeń do skali "kilogramowej" takich jak: wyparki, reaktory, wagi, nucze filtracyjne i inne. More info