en-USpl-PL

CAMAG

Chromatografia cienkowarstwowaCAMAG
Próbki nanosi się na płytkę TLC w postaci punktów lub pasm. Na jakość wyniku końcowego ma wpływ dokładność nanoszenia próbki, objętość i precyzyjność. W zależności od aplikacji dostępne są 3 różne aparaty:
- Nanomat 4 i Dozownik Kapilar
- Linomat 5
- ATS 4 (Automatyczny Aplikator TLC) More info

CAMAG
Faza ruchoma dzięki siłom kapilarnym migruje wzdłuż warstwy sorbentu. W zależności od energii oddziaływań substancji z fazą ruchomą i nieruchomą rozdzielane próbki mają różną drogę migracji. Urządzenia do rozwijania chromatogramów:
- Szklane komory do rozwijania chromatogramów
- ADC 2 (Automatyczna Komora do Rozwijania) do automatycznych aplikacji izokratycznych
- AMD 2 (Automatyczne Wielokrotne Rozwijanie) do rozwijania gradientowego More info

CAMAG
W celu wizualizacji, substancje bez chromoforów i bezbarwne należy wywołać wykorzystując derywatyzację. Płytkę spryskuje się lub zanurza w odpowiednich odczynnikach derywatyzujących. Aparaty do derywatyzacji:
- Urządzenie zanurzeniowe
- Spryskiwacze TLC/HPTLC
- Kabina do spryskiwania płytek TLC
- Płyta grzewcza do płytek TLC More info

CAMAG
Nowy aparat CAMAG Derivatizer wyznacza kolejny krok w automatyzacji techniki TLC, automatyczne wywoływanie płytek. Z opatentowaną przez Camag technologią spryskiwania "mikro kropelki", aparat osiąga odchylenie standardowe na poziomie 4,5%, a więc zdecydowanie przewyższa ręczną metodą spryskiwania. Dodatkowo, urządzenie zapewnia niezależne od użytkownika oraz powtarzalne wyniki bez względu na rodzaj użytego odczynnika. Aby sprostać rozbieżnościom w różnicach właściwości fizykochemicznych odczynników, urządzenie jest wyposażone w cztery różne kolorowe dysze. W przeciwieństwie do aparatu zanurzeniowego nowy Derivatizer zużywa znacznie mniej odczynnika (2-4 ml na płytkę), dzięki temu jest przyjazny środowisku i tańszy w eksploatacji. More info

CAMAG
Chromatogramy wizualizuje się w świetle widzialnym i/ lub w świetle UV.
Zakres możliwych opcji detekcji rozpoczyna się od wizualnej inspekcji obrazów elektronicznych aż do oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem wideo densytometrii lub skanowania densytometrycznego. Laboratorium wyposażone w aparaty do instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej powinny odwoływać się zarówno do klasycznej densytometrii jak i obrazu elektronicznego.

Camag TLC Scanner 4 to najbardziej zaawansowany aparat do densytometrycznej oceny chromatogramów TLC / HPTLC i innych płaskich obieków

- Dual Wavelength UV Lamp (Dwuzakresowa Lampa UV):
- Proste urządzenie do wizualizacji w świetle 254 i 366 nm
- UV Cabinet: Obserwacja chromatogramów w zamkniętej kabinie More info

CAMAG
- Visualizer TLC do rejestrowania/zapisywania obrazów płytek TLC oraz do analiz jakościowych. Oprogramowanie do ewaluacji VideoScan przeprowadza analizy ilościowe chromatogramu na podstawie zdjęcia płytki.
- Bioluminizer do wykrywania składników bioaktywnych
- TLC Scanner do oceny densytometrycznej chromatogramów w zakresie od 190 – 900 nm.
- Interfejs TLC-MS: Substancje są bezpośrednio ekstrahowane z płytki TLC i podawane do spektrometru mas. More info

CAMAG
The usage of dried blood spots (DBS) has strong advantages over conventional collection and analysis of blood or plasma samples, such as lower blood volumes, easier collection of blood samples and easy transportation of samples. The fully automated CAMAG DBS-MS 500 extraction system makes DBS analysis remarkably easy, fast, efficient and economical compared to both the manual and semi-automated punching techniques. Fields of applications include newborn screening (NBS), where only a very small amount of blood is available and therapeutic drug monitoring (TDM). More info