en-USpl-PL

SYSTAG System Technik AG

Kalorymetry reakcyjneSYSTAG System Technik AG
Temperatura: od - 80 °C do + 300 °C
Czułość: 100 mW
Dynamika przepływu ciepła : > 1000 W
Dynamika refluksu: > 500 W

Urządzenia przeznaczone do uzyskania danych kalorymetrycznych reakcji chemicznych w celu określenia energii reakcji. Kalorymetr składa się z : reaktora laboratoryjnego z płaszczem, precyzyjnego systemu kontroli temperatury o dużej mocy, komputerowego programu przeliczającego oraz niezbędnych urządzeń kontrolnych.

System pozwala na kalibrację reaktorów w szerokim zakresie, dostosowanym do wymagań klienta. Sekwencja reakcji może być obserwowana na ekranie monitora równocześnie z prezentacją graficzną. Powiązane ze sobą wartości temperatury i energii prezentowane są on-line. Więcej informacji

SYSTAG System Technik AG
Pojemność: od 0,5 cm do ok. 500 cm
Temperatury -50 ° C do 400 ° C
Ciśnienie: do 200 bar
Do cieczy i ciał stałych

Urządzenie przeznaczone do badań produktów chemicznych poprzez ocenę ich zachowania w różnych warunkach temperaturowych. System modułowy składa się ze sterowanej komory pomiarowej, elektronicznej jednostki sterującej i programu komputerowego sterowania pomiarem i przeliczania wyników.
Analiza termiczna odbywa się w warunkach adiabatycznych w szerokim zakresie pojemności co umożliwia analizę niejednorodnych próbek oraz pozostałości po destylacji. Więcej informacji