en-USpl-PL

SYSTAG System Technik AG

Kalorymetry bezpieczeństwaSYSTAG System Technik AG
Pojemność: od 0,5 cm do ok. 500 cm
Temperatury -50 ° C do 400 ° C
Ciśnienie: do 200 bar
Do cieczy i ciał stałych

Urządzenie przeznaczone do badań produktów chemicznych poprzez ocenę ich zachowania w różnych warunkach temperaturowych. System modułowy składa się ze sterowanej komory pomiarowej, elektronicznej jednostki sterującej i programu komputerowego sterowania pomiarem i przeliczania wyników.
Analiza termiczna odbywa się w warunkach adiabatycznych w szerokim zakresie pojemności co umożliwia analizę niejednorodnych próbek oraz pozostałości po destylacji. Więcej informacji