en-USpl-PL

m2p-labs GmbH Bionet Inoxpa

Bioreaktory i Fermentorym2p-labs GmbH
W pełni skalowalny BioLector® pozwala nie tylko na prowadzenie 48 równoległych hodowli, ale również pomiar w czasie rzeczywistym najważniejszych parametrów procesowych (biomasy, pH, DO, i GFP). Ponadto system kontroluje temperaturę wewnątrz płytki wielodołkowej, szybkość wytrząsania, jak również wilgotność. Do pomiaru wykorzystuje nieinwazyjne, czujniki optyczne i w związku z tym idealnie nadaje się do hodowli tlenowych i beztlenowych. W przypadku dużego bądź niewielkiego zapotrzebowania na tlen, wzbogacania atmosfery CO2, warunków beztlenowych czy możliwości pomiaru energii pomiędzy chromoforami (FRET) system może zostać w ławty i szybki sposób zmodyfikowany.

Rozbudowana wersja Biolector® Pro pozwala ponadto na precyzyjne dozowanie nawet bardzo niewielkich ilości aż do 50 nL. Więcej informacji

m2p-labs GmbH
Zakres objętości pipetowania: 10 - 900 μL
Dokładność: ± 2%

Jest to w pełni zautomatyzowany system łączący w sobie aparat BioLector® z precyzyjnym robotem dozującym ciecze. RoboLector® autonomicznie przygotowuje kompozycje mediów z przygotowanych danych eksperymenalnych (DoE) i umożliwia dodawanie induktorów i roztworów podczas fermentacji zgodnie z określonym harmonogramem lub wyzwalanym przez sygnały procesowe online.
RoboLector® L jest wyposażony w dwuigłowe ramię do obsługi cieczy i 16 różnych pozycji na statywie, podczas gdy bardziej wyrafinowany RoboLector® XL zapewnia 8 igieł i 20 różnych pozycji na statywie. Więcej informacji

Bionet
Seria F0-BABY oferuje optymalne, podstawowe, autoklawowalne, fermentory / bioreaktory do prowadzenia procesów hodowli mikroorganizmów oraz linii komórkowych, między innymi dla sektora biofarmaceutycznego, żywności i rolnictwa. System stanowi opłacalną i przyjazną dla użytkownika alternatywę dla większego i bardziej złożonego sprzętu, będąc idealnym rozwiązaniem do badań i rozwoju, a także do celów szkoleniowych i edukacyjnych.

Podstawowa wersja wyposażenia oferuje:
- pomiar i kontrolę temperatury
- pomiar i kontrolę pH
- pomiar i kontrolę rozpuszczonego tlenu (dO)
- układ redukujący powstającą pianę

Ponadto modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie możliwości sprzętowych i programowych o zaawansowane moduły zgodne z koncepcją „plug and play”. Te moduły obejmują:
- Zaawansowany układ dozowania gazów: automatyczne mieszanie do 4 gazów i ich dozowania poprzez barbotkę lub nad powierzchnię cieczy (powietrze, O2, CO2, N2)
- Moduł procesu ciągłego Więcej informacji

Bionet
Bioreaktory / fermentory laboratoryjne z serii F1 do autoklawowania spełniają różnorodne wymagania w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji biocząsteczek na małą skalę, do prowadzenia procesów hodowli mikroorganizmów oraz linii komórkowych, między innymi dla sektora biofarmaceutycznego, żywności i rolnictwa.

Bioreaktor / fermentor serii F1 można przekształcić w:
- Fotobioreaktor
- Bioreaktor typu Airlift

Ponadto modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie możliwości sprzętowych i programowych o zaawansowane moduły zgodne z koncepcją „plug and play”. Te moduły obejmują:
- Zaawansowany układ dozowania gazów: automatyczne mieszanie do 4 gazów i ich dozowania poprzez barbotkę lub nad powierzchnię cieczy (powietrze, O2, CO2, N2)
- Moduł procesu ciągłego
- Moduł perfuzji: do ekstrakcji, odnowy i oddzielania biomasy od mniejszych składników molekularnych
- Pompa o zmiennej prędkości: do dodawania składników odżywczych w procesach okresowych z zasilaniem. Więcej informacji

Bionet
Seria F2 to idealne bioreaktory / fermentory ze stali nierdzewnej do zwiększania skali bioprocesów/ hodowli komórkowych i do małych zastosowań produkcyjnych. Są dostępne w objętościach roboczych od 10 do 30 litrów.

Wiedza o procesach i ich kontrola: możliwość zintegrowania szeregu oprzyrządowania i elementów wykonawczych (czujników) oraz umożliwienie wykorzystania powiązanych strategii sterowania umożliwia lepsze zrozumienie i usprawnienie procesów. Przykład czujników do dodania: ciśnienie, gęstość optyczna, pomiar ilości żywych komórek, rozpuszczony CO2, skład gazów wylotowych, redoks, waga itp.

Zintegrowane CIP i SIP: bioreaktor serii F2 może być dostarczony ze zintegrowanymi narzędziami systemami sterylizacji i czyszczenia (SIP i CIP)

Zaprojektowane, zbudowane i skwalifikowane zgodnie z GMP: wszystkie urządzenia i projekty BIONET mogą być zaprojektowane, zbudowane i skwalifikowane zgodnie z wytycznymi GMP, aby umożliwić walidację twoich procesów (DQ, IQ i OQ). Więcej informacji

Bionet
Modele bioreaktorów Bionet Serii F3 są doskonałymi jakościowo bioreaktorami do skali przemysłowej wykonane w koncepcji i jakości znormalizowanego produktu, ale z elastycznością w zakresie opracowywania i skalowania nowych bioprocesów.

System z najnowocześniejszą technologią podstawową do pilotowej lub małej fermentacji przemysłowej i hodowli komórkowej jest dostępny w 3 modelach: maks. 50, 100 i 200 litrów. objętość robocza.

Potężny i modułowy: F3 są podstawową jednostką w produkcji przemysłowej i zaawansowanych działań pilotażowych dzięki zintegrowanym rozwiązaniom technologii przemysłowej.

Wiedza o procesach i ich kontrola: możliwość zintegrowania szeregu oprzyrządowania i elementów wykonawczych (czujników) oraz umożliwienie wykorzystania powiązanych strategii sterowania umożliwia lepsze zrozumienie i usprawnienie procesów. Przykład czujników do dodania: ciśnienie, gęstość optyczna, pomiar ilości żywych komórek, rozpuszczony CO2, skład gazów wylotowych, redoks, waga itp. Więcej informacji

Bionet
Jednostka M1 TFF jest kompaktowym systemem do zatężania / oczyszczania biomolekuł i biomasy z fermentacji lub brzeczki do hodowli komórkowej w skali laboratoryjnej za pomocą TFF i / lub do oceny potencjału TFF ich procesów. Filtracja krzyżowa (TFF) może być najbardziej odpowiednią technologią dla dalszych procesów w przypadku produktów takich jak: szczepionki, enzymy, przeciwciała monoklonalne lub rekombinowane białka.

M1 pozwala na dogłębne badanie wpływu wszystkich istotnych parametrów pod kątem najbardziej optymalnej konfiguracji sprzętu i jego działania, kluczowej na etapach badań i rozwoju oraz optymalizacji. Eksperymenty na tym etapie obejmują:
- Wybór optymalnego materiału membrany i wielkości porów
- Generowanie krzywych strumienia filtratu i ciśnienia (TMP) przy różnych prędkościach przepływu w obiegu zasilającym, aby wyjaśnić najbardziej optymalne warunki pracy (tj. Szybkość przepływu, TMP, strumień filtratu)
- Obliczanie osiągalnego współczynnika stężenia Więcej informacji

Bionet
Seria M2 obejmuje modele urządzeń do filtracji krzyżowej (TFF) do opracowywania i zwiększania skali przemysłowego oczyszczania, koncentracji, diafiltracji i ekstrakcji w dalszych procesach oraz ich integracji z działalnością produkcyjną na skalę przemysłową w przemyśle biotechnologicznym.

W skali pilotażowej system M2 pozwala ekspertom zajmującym się zwiększaniem skali przeprowadzić głębokie badanie potencjału TFF i wykonalności skalowalności przemysłowej bioprocesu pod względem:
- Wybór najbardziej odpowiedniej technologii membranowej i wielkości porów
- Warunki operacyjne, wydajności i przepływy
- Walidacja jakości produktu

Konstrukcja systemu systemu M2 (np. Integracja szeregu rodzajów membran, długości, powierzchni) pozwala na jego zastosowanie do partii produkcyjnych do różnych zastosowań, środowisk regulacyjnych i wielkości produkcji.

M2 można zbudować i zakwalifikować zgodnie z wytycznymi GMP, w tym automatyzacją zgodną z GAMP 5. Więcej informacji

Bionet
Oprogramowanie do automatyzacji Rosita pozwala na wydajną i intuicyjną automatyzację, kontrolę, wizualizację i analizę twoich bioprocesów w skali laboratoryjnej i pilotowej.

Oprogramowanie oferuje szereg możliwości pętli sterowania poza podstawowymi parametrami pH, temperatury, mieszania, przepływów gazu i rozpuszczonego tlenu.

Dzięki koncepcji plug and play Rosita pozwala na ulepszenie interfejsu i funkcjonalności poprzez połączenie go z dodatkowym oprzyrządowaniem i / lub czujnikami (np. Liczniki całkowitej / żywotnej biomasy, czujniki przewodności, sondy CO2, zaawansowane mieszalniki gazów, tryb ciągłego procesu itp.).

Te funkcje pozwalają zwiększyć spójność eksperymentów, zwiększyć powtarzalność wyników i zatwierdzić twój bioproces. Więcej informacji

Bionet
MARTA is the bioprocessing automation software for the pilot and industrial scale or at laboratory scale for very specific needs (e.g. cGMP environment).

MARTA is integrated by a Scada and a complete PLC programming, based on Siemens Scada System SIMATIC WinCC environment. The software takes your bioprocess to an industrial environment with the robustness and flexibility needed when performing optimization and scale-up activities.

Marta allows the automation of main standard process as sterilization or fermentation / cell culturing processes. It is easy to programme advanced automation control loops capabilities, in a recipe environment, with multiple stages, and to set logic transition between stages. MARTA is also designed to integrate a number of instrumentation, actuators, and modules.

This software can be installed on the Bionet F1 models as well as on the pilot series F2 and F3. Więcej informacji

Inoxpa
INOXPA oferuje zautomatyzowane i dostosowane do potrzeb klienta jednostki CIP / SIP gwarantujące kontrolowany proces czyszczenia i sterylizacji wszystkich elementów układu (zbiorniki, rurociągi, pompy) w sposób wiarygodny, powtarzalny i możliwy do zweryfikowania proces bez konieczności demontażu całej instalacji. Sterylizacja instalacji prowadzona jest za pomocą pary wodnej dostarczanej przez generator pary czystej. Możliwa jest również sterylizacja chemiczna. Wśród oferowanych urządzeń dostępne są jednostki obsługiwane ręcznie, oraz w pełni zautomatyzowane oraz mobilne systemy CIP. Poszczególne etapy procesu CIP jak i SIP kontrolowany jest poprzez sterownik PLC. Więcej informacji