en-USpl-PL

m2p-labs GmbH Bionet

Laboratoryjne Bioreaktory i Fermentorym2p-labs GmbH
W pełni skalowalny BioLector® pozwala nie tylko na prowadzenie 48 równoległych hodowli, ale również pomiar w czasie rzeczywistym najważniejszych parametrów procesowych (biomasy, pH, DO, i GFP). Ponadto system kontroluje temperaturę wewnątrz płytki wielodołkowej, szybkość wytrząsania, jak również wilgotność. Do pomiaru wykorzystuje nieinwazyjne, czujniki optyczne i w związku z tym idealnie nadaje się do hodowli tlenowych i beztlenowych. W przypadku dużego bądź niewielkiego zapotrzebowania na tlen, wzbogacania atmosfery CO2, warunków beztlenowych czy możliwości pomiaru energii pomiędzy chromoforami (FRET) system może zostać w ławty i szybki sposób zmodyfikowany.

Rozbudowana wersja Biolector® Pro pozwala ponadto na precyzyjne dozowanie nawet bardzo niewielkich ilości aż do 50 nL. Więcej informacji

m2p-labs GmbH
Zakres objętości pipetowania: 10 - 900 μL
Dokładność: ± 2%

Jest to w pełni zautomatyzowany system łączący w sobie aparat BioLector® z precyzyjnym robotem dozującym ciecze. RoboLector® autonomicznie przygotowuje kompozycje mediów z przygotowanych danych eksperymenalnych (DoE) i umożliwia dodawanie induktorów i roztworów podczas fermentacji zgodnie z określonym harmonogramem lub wyzwalanym przez sygnały procesowe online.
RoboLector® L jest wyposażony w dwuigłowe ramię do obsługi cieczy i 16 różnych pozycji na statywie, podczas gdy bardziej wyrafinowany RoboLector® XL zapewnia 8 igieł i 20 różnych pozycji na statywie. Więcej informacji

Bionet
Seria F0-BABY oferuje optymalne, podstawowe, autoklawowalne, fermentory / bioreaktory do prowadzenia procesów hodowli mikroorganizmów oraz linii komórkowych, między innymi dla sektora biofarmaceutycznego, żywności i rolnictwa. System stanowi opłacalną i przyjazną dla użytkownika alternatywę dla większego i bardziej złożonego sprzętu, będąc idealnym rozwiązaniem do badań i rozwoju, a także do celów szkoleniowych i edukacyjnych.

Podstawowa wersja wyposażenia oferuje:
- pomiar i kontrolę temperatury
- pomiar i kontrolę pH
- pomiar i kontrolę rozpuszczonego tlenu (dO)
- układ redukujący powstającą pianę

Ponadto modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie możliwości sprzętowych i programowych o zaawansowane moduły zgodne z koncepcją „plug and play”. Te moduły obejmują:
- Zaawansowany układ dozowania gazów: automatyczne mieszanie do 4 gazów i ich dozowania poprzez barbotkę lub nad powierzchnię cieczy (powietrze, O2, CO2, N2)
- Moduł procesu ciągłego Więcej informacji

Bionet
Bioreaktory / fermentory laboratoryjne z serii F1 do autoklawowania spełniają różnorodne wymagania w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji biocząsteczek na małą skalę, do prowadzenia procesów hodowli mikroorganizmów oraz linii komórkowych, między innymi dla sektora biofarmaceutycznego, żywności i rolnictwa.

Bioreaktor / fermentor serii F1 można przekształcić w:
- Fotobioreaktor
- Bioreaktor typu Airlift

Ponadto modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie możliwości sprzętowych i programowych o zaawansowane moduły zgodne z koncepcją „plug and play”. Te moduły obejmują:
- Zaawansowany układ dozowania gazów: automatyczne mieszanie do 4 gazów i ich dozowania poprzez barbotkę lub nad powierzchnię cieczy (powietrze, O2, CO2, N2)
- Moduł procesu ciągłego
- Moduł perfuzji: do ekstrakcji, odnowy i oddzielania biomasy od mniejszych składników molekularnych
- Pompa o zmiennej prędkości: do dodawania składników odżywczych w procesach okresowych z zasilaniem. Więcej informacji

Bionet
Jednostka M1 TFF jest kompaktowym systemem do zatężania / oczyszczania biomolekuł i biomasy z fermentacji lub brzeczki do hodowli komórkowej w skali laboratoryjnej za pomocą TFF i / lub do oceny potencjału TFF ich procesów. Filtracja krzyżowa (TFF) może być najbardziej odpowiednią technologią dla dalszych procesów w przypadku produktów takich jak: szczepionki, enzymy, przeciwciała monoklonalne lub rekombinowane białka.

M1 pozwala na dogłębne badanie wpływu wszystkich istotnych parametrów pod kątem najbardziej optymalnej konfiguracji sprzętu i jego działania, kluczowej na etapach badań i rozwoju oraz optymalizacji. Eksperymenty na tym etapie obejmują:
- Wybór optymalnego materiału membrany i wielkości porów
- Generowanie krzywych strumienia filtratu i ciśnienia (TMP) przy różnych prędkościach przepływu w obiegu zasilającym, aby wyjaśnić najbardziej optymalne warunki pracy (tj. Szybkość przepływu, TMP, strumień filtratu)
- Obliczanie osiągalnego współczynnika stężenia Więcej informacji

Bionet
Oprogramowanie do automatyzacji Rosita pozwala na wydajną i intuicyjną automatyzację, kontrolę, wizualizację i analizę twoich bioprocesów w skali laboratoryjnej i pilotowej.

Oprogramowanie oferuje szereg możliwości pętli sterowania poza podstawowymi parametrami pH, temperatury, mieszania, przepływów gazu i rozpuszczonego tlenu.

Dzięki koncepcji plug and play Rosita pozwala na ulepszenie interfejsu i funkcjonalności poprzez połączenie go z dodatkowym oprzyrządowaniem i / lub czujnikami (np. Liczniki całkowitej / żywotnej biomasy, czujniki przewodności, sondy CO2, zaawansowane mieszalniki gazów, tryb ciągłego procesu itp.).

Te funkcje pozwalają zwiększyć spójność eksperymentów, zwiększyć powtarzalność wyników i zatwierdzić twój bioproces. Więcej informacji