en-USpl-PL

CAMAG

Chromatografia cienkowarstwowa

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest techniką rozdzielania wykorzystywaną do analizy jakościowej i ilościowej, pozwalającą na jednoczesną analizę wielu próbek w najkrótszym możliwym czasie. Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) to bardziej zaawansowana odmiana TLC. W przeciwieństwie do innych technik rozdzielania (np. HPLC) początkowy koszt aparatów do HPTLC jak również koszty związane z jego utrzymaniem, oraz koszt wykonania pojedynczej analizy jest dużo niższy. Ponadto możliwość wizualnej oceny procesu rozdzielania jest jedną z największych zalet chromatografii cienkowarstwowej.


CAMAG
Próbki nanosi się na płytkę TLC w postaci punktów lub pasm. Na jakość wyniku końcowego ma wpływ dokładność nanoszenia próbki, objętość i precyzyjność. W zależności od aplikacji dostępne są 3 różne aparaty:
- Nanomat 4 i Dozownik Kapilar
- Linomat 5
- ATS 4 (Automatyczny Aplikator TLC) Więcej informacji

CAMAG
Faza ruchoma dzięki siłom kapilarnym migruje wzdłuż warstwy sorbentu. W zależności od energii oddziaływań substancji z fazą ruchomą i nieruchomą rozdzielane próbki mają różną drogę migracji. Urządzenia do rozwijania chromatogramów:
- Szklane komory do rozwijania chromatogramów
- ADC 2 (Automatyczna Komora do Rozwijania) do automatycznych aplikacji izokratycznych
- AMD 2 (Automatyczne Wielokrotne Rozwijanie) do rozwijania gradientowego Więcej informacji

CAMAG
W celu wizualizacji, substancje bez chromoforów i bezbarwne należy wywołać wykorzystując derywatyzację. Płytkę spryskuje się lub zanurza w odpowiednich odczynnikach derywatyzujących. Aparaty do derywatyzacji:
- Urządzenie zanurzeniowe
- Spryskiwacze TLC/HPTLC
- Kabina do spryskiwania płytek TLC
- Płyta grzewcza do płytek TLC Więcej informacji

CAMAG
Nowy aparat CAMAG Derivatizer wyznacza kolejny krok w automatyzacji techniki TLC, automatyczne wywoływanie płytek. Z opatentowaną przez Camag technologią spryskiwania "mikro kropelki", aparat osiąga odchylenie standardowe na poziomie 4,5%, a więc zdecydowanie przewyższa ręczną metodą spryskiwania. Dodatkowo, urządzenie zapewnia niezależne od użytkownika oraz powtarzalne wyniki bez względu na rodzaj użytego odczynnika. Aby sprostać rozbieżnościom w różnicach właściwości fizykochemicznych odczynników, urządzenie jest wyposażone w cztery różne kolorowe dysze. W przeciwieństwie do aparatu zanurzeniowego nowy Derivatizer zużywa znacznie mniej odczynnika (2-4 ml na płytkę), dzięki temu jest przyjazny środowisku i tańszy w eksploatacji. Więcej informacji

CAMAG
Chromatogramy wizualizuje się w świetle widzialnym i/ lub w świetle UV.
Zakres możliwych opcji detekcji rozpoczyna się od wizualnej inspekcji obrazów elektronicznych aż do oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem wideo densytometrii lub skanowania densytometrycznego. Laboratorium wyposażone w aparaty do instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej powinny odwoływać się zarówno do klasycznej densytometrii jak i obrazu elektronicznego.

Camag TLC Scanner 4 to najbardziej zaawansowany aparat do densytometrycznej oceny chromatogramów TLC / HPTLC i innych płaskich obieków

- Dual Wavelength UV Lamp (Dwuzakresowa Lampa UV):
- Proste urządzenie do wizualizacji w świetle 254 i 366 nm
- UV Cabinet: Obserwacja chromatogramów w zamkniętej kabinie Więcej informacji

CAMAG
- Visualizer TLC do rejestrowania/zapisywania obrazów płytek TLC oraz do analiz jakościowych. Oprogramowanie do ewaluacji VideoScan przeprowadza analizy ilościowe chromatogramu na podstawie zdjęcia płytki.
- Bioluminizer do wykrywania składników bioaktywnych
- TLC Scanner do oceny densytometrycznej chromatogramów w zakresie od 190 – 900 nm.
- Interfejs TLC-MS: Substancje są bezpośrednio ekstrahowane z płytki TLC i podawane do spektrometru mas. Więcej informacji