en-USpl-PL

CAMAG

Chromatografia cienkowarstwowa

Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) jest ulepszoną formą chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Przebieg pracy w wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) obejmuje etapy aplikacji próbki, opracowywania chromatogramu, derywatyzacji i detekcji. Na etapie nakładania próbki ekstrakty są nakładane w postaci pasm na płytkę za pomocą aplikatora sterowanego programowo (Nanomat 4, Linomat 5, ATS 4). Do wywoływania chromatogramu zastosowanie automatycznych komór wywoływania (ADC 2, AMD 2) pozwala uczynić ten krok bardziej powtarzalnym i mniej zależnym od interakcji człowieka. Na etapie derywatyzacji substancje bez chromoforów lub fluoroforów można wizualizować lub uczynić wykrywalnymi poprzez derywatyzację (CAMAG Derivatizer). Na etapie wykrywania kamera cyfrowa przechwytuje chromatogram za pomocą obrazów elektronicznych, które można dalej analizować za pomocą TLC Visualizer 2 lub BioLuminizer. Alternatywnie, chromatogramy można ocenić densytometrycznie za pomocą skanera TLC 4. Sprzężenie TLC-MS pozwala na weryfikację struktury chemicznej analitów metodą spektrometrii mas z użyciem CAMAG MS-Interface (TLC-MS Interface 2).
Metoda analizy suchej plamki krwi (DBS) wykazuje duże zalety w porównaniu z konwencjonalnym pobieraniem i analizą próbek krwi lub osocza. W pełni zautomatyzowany CAMAG DBS-MS 500 jest używany do analizy substancji docelowych z DBS.


CAMAG
Próbki nanosi się na płytkę TLC w postaci punktów lub pasm. Na jakość wyniku końcowego ma wpływ dokładność nanoszenia próbki, objętość i precyzyjność. W zależności od aplikacji dostępne są 3 różne aparaty:
- Nanomat 4 i Dozownik Kapilar
- Linomat 5
- ATS 4 (Automatyczny Aplikator TLC) - do w pełni automatycznej aplikacji próbek do analiz jakościowych i ilościowych oraz do preparatywnych rozdziałów Więcej informacji

CAMAG
Faza ruchoma dzięki siłom kapilarnym migruje wzdłuż warstwy sorbentu. W zależności od energii oddziaływań substancji z fazą ruchomą i nieruchomą rozdzielane próbki mają różną drogę migracji. Urządzenia do rozwijania chromatogramów:
- Szklane komory do rozwijania chromatogramów
- ADC 2 (Automatyczna Komora do Rozwijania) do automatycznych aplikacji izokratycznych
- AMD 2 (Automatyczne Wielokrotne Rozwijanie) do rozwijania gradientowego Więcej informacji

CAMAG
W celu wizualizacji, substancje bez chromoforów i bezbarwne należy wywołać wykorzystując derywatyzację. Płytkę spryskuje się lub zanurza w odpowiednich odczynnikach derywatyzujących. Aparaty do derywatyzacji:
- Urządzenie zanurzeniowe
- Spryskiwacze TLC/HPTLC
- Kabina do spryskiwania płytek TLC
- Płyta grzewcza do płytek TLC Więcej informacji

CAMAG
Nowy aparat CAMAG Derivatizer wyznacza kolejny krok w automatyzacji techniki TLC, automatyczne wywoływanie płytek. Z opatentowaną przez Camag technologią spryskiwania "mikro kropelki", aparat osiąga odchylenie standardowe na poziomie 4,5%, a więc zdecydowanie przewyższa ręczną metodą spryskiwania. Dodatkowo, urządzenie zapewnia niezależne od użytkownika oraz powtarzalne wyniki bez względu na rodzaj użytego odczynnika. Aby sprostać rozbieżnościom w różnicach właściwości fizykochemicznych odczynników, urządzenie jest wyposażone w cztery różne kolorowe dysze. W przeciwieństwie do aparatu zanurzeniowego nowy Derivatizer zużywa znacznie mniej odczynnika (2-4 ml na płytkę), dzięki temu jest przyjazny środowisku i tańszy w eksploatacji. Więcej informacji

CAMAG
Chromatogramy wizualizuje się w świetle widzialnym i/ lub w świetle UV.
Zakres możliwych opcji detekcji rozpoczyna się od wizualnej inspekcji obrazów elektronicznych aż do oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem wideo densytometrii lub skanowania densytometrycznego. Laboratorium wyposażone w aparaty do instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej powinny odwoływać się zarówno do klasycznej densytometrii jak i obrazu elektronicznego.

Camag TLC Scanner 4 to najbardziej zaawansowany aparat do densytometrycznej oceny chromatogramów TLC / HPTLC i innych płaskich obieków

- Dual Wavelength UV Lamp (Dwuzakresowa Lampa UV):
- Proste urządzenie do wizualizacji w świetle 254 i 366 nm
- UV Cabinet: Obserwacja chromatogramów w zamkniętej kabinie Więcej informacji

CAMAG
- Visualizer TLC do rejestrowania/zapisywania obrazów płytek TLC oraz do analiz jakościowych. Oprogramowanie do ewaluacji VideoScan przeprowadza analizy ilościowe chromatogramu na podstawie zdjęcia płytki.
- Bioluminizer do wykrywania składników bioaktywnych
- TLC Scanner do oceny densytometrycznej chromatogramów w zakresie od 190 – 900 nm.
- Interfejs TLC-MS: Substancje są bezpośrednio ekstrahowane z płytki TLC i podawane do spektrometru mas. Więcej informacji

CAMAG
Interfejs 2 TLC-MS firmy Camag to bardzo wygodny i wszechstronny przyrząd umożliwiający szybką i wolną od zanieczyszczeń elucję pasm TLC / HPTLC z transferem online do spektrometru mas.

Interfejs 2 można zainstalować w trybie plug & play z dowolnym systemem LC-MS bez regulacji i modyfikacji spektrometru mas. Znane substancje można zidentyfikować w ciągu minuty na podstawie ich widma masowego.

Interfejs 2 oferuje wysoce skuteczną funkcję płukania wstecznego, która zapobiega blokowaniu ścieżki elucji, a łatwa obsługa zapewnia dokładne i powtarzalne pozycjonowanie płytki. Więcej informacji

CAMAG
Moduł APLIKACJA HPTLC Pro jest częścią CAMAG® HPTLC PRO SYSTEM, pierwszego w pełni zautomatyzowanego systemu HPTLC.

Moduł APLIKACJA HPTLC Pro to w pełni zautomatyzowany system analizy i oceny próbek wykorzystujący płytki HPTLC (20 x 10 cm). HPTLC PRO SYSTEM (opatentowana technologia) najlepiej nadaje się do rutynowej kontroli jakości analitów ekstrahowanych ze złożonych matryc, zapewniając powtarzalne i wiarygodne wyniki.

Obsługuje do 75 próbek, do pięciu płytek i do trzech niezależnie rozwijających się rozpuszczalników. Uwzględniono możliwość derywatyzacji, sprzęgania MS i przechowywania płytek.

Użytkownicy mają możliwość obsługi modułu jako samodzielnego lub jako część systemu HPTLC PRO. Więcej informacji

CAMAG
Zastosowanie analizatora wysuszonych plam krwi (DBS) ma silne zalety w porównaniu z konwencjonalnym pobieraniem i analizą próbek krwi lub osocza, takie jak mniejsza objętość krwi, łatwiejsze pobieranie próbek krwi i łatwy transport próbek. W pełni zautomatyzowany system ekstrakcji CAMAG DBS-MS 500 sprawia, że analiza DBS jest wyjątkowo łatwa, szybka, wydajna i ekonomiczna w porównaniu z ręcznymi i półautomatycznymi technikami wykrawania. Obszary zastosowań obejmują badania przesiewowe noworodków (NBS), w których dostępna jest tylko bardzo mała ilość krwi oraz monitorowanie leków terapeutycznych (TDM) Więcej informacji