en-USpl-PL

Wyniki wyszukiwania:

Bezpieczna i wydajna metoda otrzymywania organicznych azydków z zastosowaniem syntezy w przepływie ("flow chemistry")

Bezrozpuszczalnikowa, ciągła synteza nitroestrów z wykorzystaniem reaktora przepływowego Labtrix®-S1 Ultra Flex

Continuous Flow Reactors, a Tool for the Modern Synthetic Chemist

Dyspersja nanorurek węglowych z wykorzystaniem szybkoobrotowego mieszalnika planetarnego.

Estryfikacja z udziałem kwasów mineralnych przy zastosowaniu syntezy w przepływie ("flow chemistry")

Fluoroalkinowanie halogenków arylowych z homogenicznym katalizatorem w warunkach syntezy w przepływie

Funkcjonalizacja tiolenowa RAFT-pochodnych poli(akyrlanu butylu) z zastosowaniem reaktora przepływowego Labtrix®

Identyfikacja i oznaczanie kwasu p-hydroksybenzoesowego, jego estrów i pochodnych kwasu 4-metoksycynamonowego

Ilościowe oznaczanie aminokwasów w ziemniakach

Ilościowe oznaczanie glicerolu w tytoniu za pomocą HPTLC

Ilościowe oznaczanie karbamazepiny oraz jej dwóch metabolitów w surowicy

Ilościowe oznaczanie kwasu acetylosalicylowego, salicylowego oraz amidu salicylowego za pomocą HPTLC

Ilościowe oznaczanie witaminy C w sokach owocowych

Kwas trójfluorooctowy w syntezie 2,3,4,9-trtrahydro-1H-karbazolu przez generowanie in-situ hydrazonu.

Oficjalna metoda organizacji OIV oznaczania mocy alkoholu w winach, moszczu i napojach alkoholowych oraz kwasowości lotnej

Optymalizacja i skalowanie, efektywnej metody kondensacji chlorków kwasowych i alkoholi bez katalizatora z wykorzystaniem syntezy w przepływie ("flow chemistry")

Oznaczanie trimetoprimu i sulfametoksazolu wyizolowanego z kotrimoksazolu

Oznaczanie aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w artykułach spożywczych

Oznaczanie estriolu w surowicy w czasie ciąży

Oznaczanie hydrochlorotiazydem (Esidrex®) w tabletkach