en-USpl-PL

Search results:

Aminokwasy w Sake

Azot aminowy po hydrolizie białek

Bezpieczna i wydajna metoda otrzymywania organicznych azydków z zastosowaniem syntezy w przepływie ("flow chemistry")

Bezrozpuszczalnikowa, ciągła synteza nitroestrów z wykorzystaniem reaktora przepływowego Labtrix®-S1 Ultra Flex

Chlorki w barwnikach

Chlorki w betonie

Continuous Flow Reactors, a Tool for the Modern Synthetic Chemist

Dyspersja nanorurek węglowych z wykorzystaniem szybkoobrotowego mieszalnika planetarnego.

Estryfikacja z udziałem kwasów mineralnych przy zastosowaniu syntezy w przepływie ("flow chemistry")

Fluoroalkinowanie halogenków arylowych z homogenicznym katalizatorem w warunkach syntezy w przepływie

Funkcjonalizacja tiolenowa RAFT-pochodnych poli(akyrlanu butylu) z zastosowaniem reaktora przepływowego Labtrix®

Grupy aminowe w barwnikach

Grupy izocyjanowe NCO w utwardzaczach

Identyfikacja i oznaczanie kwasu p-hydroksybenzoesowego, jego estrów i pochodnych kwasu 4-metoksycynamonowego

Ilościowe oznaczanie aminokwasów w ziemniakach

Ilościowe oznaczanie glicerolu w tytoniu za pomocą HPTLC

Ilościowe oznaczanie karbamazepiny oraz jej dwóch metabolitów w surowicy

Ilościowe oznaczanie kwasu acetylosalicylowego, salicylowego oraz amidu salicylowego za pomocą HPTLC

Ilościowe oznaczanie witaminy C w sokach owocowych

Kwas trójfluorooctowy w syntezie 2,3,4,9-trtrahydro-1H-karbazolu przez generowanie in-situ hydrazonu.